ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

សន្និសិទអន្តរជាតិឆ្នាំ 2017 ស្តីពនិរន្តរភាពនៃកសិកម្មនិងជីវវិទ្យា

ដំណឹងទុកមុន
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ:2016-12-26 ~ 2017-02-01
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមសកម្មភាព:2017-02-27 ~ 2017-03-02
  • លេខទូរស័ព្ទ
    0771-2296702 / 2296716
  • លេខទូរសារ
  • អាស័យដ្ឋាន
    អាសយដ្ឋាន៖ទីក្រុងបាងកក, មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍អន្ដរជាតិថៃ
  • លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍
  • កាលវិភាគប្រចាំថ្ញៃ
  • ចុះឈ្មោះនិងការទំនាក់ទំនង
លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

៤.សាវតារសភា

បញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាព សុវត្ថភាពស្បៀងនិងថាមពល និង ថែរក្សាអាកាសធាតុ គឺជាការប្រគូតប្រជែងដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខនាពេលវេងនេះ ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកកំពុងខិតខំស្វែងរកវិធីប្រកបដោយចភាពច្នៃប្រឌិត និង ចីរភាព ដើម្បីដោះស្រ័យបញ្ហានេះ។ជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនពិភពលោក ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 8,3 ពាន់លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៣០ តម្រូវការនៃស្បៀងអាហារនិងថាមពលមានការកើនឡើង នេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់បរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។កសិកម្មទំនើបនីយកម្មមិនគ្រាន់តែអាចផ្តស់ផលិតផលកសិកម្មដ៏មានគុណភាព ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិពេញលេញ ការកាត់បន្ថយថុយចុះនៃ និងកសាងតំបន់សហគមន៍កសិកម្មដែលមាននិរន្តរភាពនិងបញ្ចូលគ្នា។ដូច្នេះហើយ វិស័យកសិកម្មនិងជីវៈចម្រុះប្រកបដោយនិរន្តរភាពនឹងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយពីរ ដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបំពេញបន្ថែមដល់កសិកម្មទំនើប។


សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគឺជាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសថៃ គឺជាប្រទេសធំដែលនាំចេញផលិតផលកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ គេបានយល់ថាកសិកម្មទំនើបបាននាំមកនូវប្រគួតប្រជែង និង លក្ខណៈសំខាន់ៗនែដំំណោះស្រាយចីរភាព។ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគួឲ្យចាក់ដំណើរភ្លាម។ដូច្នេះហើយ យើងបានរៀបចំសន្និសិទនេះ យើងមានបំណងអាចទាក់ទាញអ្នកចូលរួមរបស់ស្រុកនិងក្រៅប្រទេសជាងចំនួន 1000 នាក់។


សន្និសិទនេះនឹងផ្តល់វេទិកាមួយសម្រាប់ អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកសម្រេច និងអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ អាចផ្លាស់ប្តូរគំនិត បទពិសោធន៍ និង រៀនទៅវិញទៅមក ដើម្បីចូលរូមចំណែកដល់បុព្វហេតុអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជារួម។


៥. ប្រធានបទនៃសន្និសីទ

គ្រាប់ពូជបច្ចេកវិទ្យា

ដំណាំម្សៅនិងផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋានជីវសាស្រ្ត

បំពុលសត្វល្អិតនិងប្រព័ន្ធអេកូ

កសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ការធ្វើកសិកម្មដ៏ពឹងពាក់

ការធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គ

ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាសហគមន៍និងកសិករ

 

អង្គការ

អ្នករៀបចំជាចម្បង៖

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិថៃសម្រាប់វិស្វកម្មហ្សែននិងជីវបច្ចេកវិទ្យា (BIOTEC)

ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាជាតិថៃ (NSTDA)

ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាថៃ (MOST)

អ្នករៀបចំបន្សំ៖

មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ាន (CATTC

 

របៀបវារៈ


() ខ្លឹមសារនៃសន្និសីទ

សន្និសីទនេះរួមមានការបង្រៀនដោយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញ របាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់និងផ្ទាំងគំនូរ, ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម, សន្និសីទជំនួញនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតលើប្រធានបទ "កសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងជីវៈចវិទ្យា" ។

 

គម្រោងដឹកជញ្ជូនរបស់ថៃ

ក្រុមហ៊ុនខាងលើនឹងធ្វើការសាកល្បងលើទីលាននៅខេត្តឈៀងម៉ៃលទ្ធផលការធ្វើតេស្តិ៍បង្ហាញថាសហគ្រាសដែលចូលរួមអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាជាមួយនឹងចតឡាន។

  

តម្លៃការពិពណ៌នា

1, ថ្លៃឈ្នួល:

(1) ស្ដង់ដារសប្រចាំ 3 ×3: 50,000 បាត (ប្រហែល 9715 យន់)

(2) ស្តង់អវកាសបើកចំហ 5 ×5: 200000 បាត (ប្រហែល 38863 យន់)

10 ×5: 300000 បាត (ប្រហែល 58294 យន់)

 ការពិពណ៌នាសង្ខេប: ស្តង់ CATTC អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកតាំងពិព័រណ៍មួយចំនួនទីតាំងត្រូវបានកំណត់អ្នកមកមុនដំបូង។