ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

ការតាំងពិព័រណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ពិព័រណ៍ចិន - អាស៊ានឆ្នាំ 2018

ដំណឹងទុកមុន
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ:2018-02-12 ~ 2018-02-12
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមសកម្មភាព:2018-03-30 ~ 2018-04-01
 • លេខទូរស័ព្ទ
  0771-2296721
 • លេខទូរសារ
  0771-2799300
 • អាស័យដ្ឋាន
  មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងតាំងពិព័រណ៍កោះពេជ្រក
 • លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍
 • កាលវិភាគប្រចាំថ្ញៃ
 • ចុះឈ្មោះនិងការទំនាក់ទំនង
លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

ការណែនាំ

ឆ្នាំ 2018 គឺជាខួប 60ឆ្នាំ នៃការបង្កើតចំណងទាក់ទងការទូតរវាងចិននិងកម្ពុជា។ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសម្ចាស់នៃពិព័រណ៍ចិន និង អាស៊ានលើកទី 15 ។ ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងនាំមកនូវឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ។ លេខាធិការដ្ឋានពិព័រណ៍ចិន - អាស៊ាននឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ពិព័រណ៍ចិន - អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមេសា។


មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាននៃខេត្តក្វាងស៊ីនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ពិព័រណ៍ចិន - អាស៊ានឆ្នាំ 2018 ក្នុងពេលគ្នានេះនឹងរៀបចំឡើងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ។ដើម្បីផ្តល់សេវាដ៍ល្អប្រសើរដល់ក្រុមហ៊ុននានា និង បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការតាំងពិព័រណ៍ ហើយពង្រីកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់ម៉ាកនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន។ការតាំងពិព័រណ៍នេះតាមនាមមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន។


កម្មវិធីសំខាន

(១)ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

ស្ថាប័នជាចម្បង៖

លេខាធិការដ្ឋានចិន - អាស៊ាន

រដ្ឋាភិបាលប្រជាជននៃតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

ស្ថាប័នផ្តល់ជំនួយ៖

លេខាធិការដ្ឋានចិន - អាស៊ាន

នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី

នាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មទូទៅ


ការតាំងពិព័រណ៍មានគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច  ឧស្សាហកម្មធុនស្រាលផលិតផលកសិកម្ម សម្ភារៈកសិកម្ម ទេសចរណ៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគបច្ចេកវិជ្ជាថ្មី។


កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខាងបច្ចេកទេសនៃចិន និង កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

(១)ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

ស្ថាប័នជាចម្បង៖

លេខាធិការដ្ឋានចិន - អាស៊ាន

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានខេត្តក្វាងស៊ី

ស្ថាប័នផ្តល់ជំនួយ៖

មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន

ស្ថាប័នផ្តល់ការគាំទ្រ៖

ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃខេត្តសៀមរាប

Guangxi Fu Wo De Agricultural Technology International Co., Ltd.

Guangxi Guohong Economic Development Group Co., Ltd.


(២)អ្នកចូលរួមនិងទំហំ

លើកនេះនឹងអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន និង អ្នកពាកើព័ន្ធ  ដែលទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្ម វិស័យចិញ្ចឹមគ្រឿងសមុទ្រ  វិស្វកម្មស្វ័យប្រវត្តិកម្ម មកចូលរូមការតាំងពិព័រណ៍នេះ។

បច្ចប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនចិនមានចំនួន ២០ ដល់ ២៥ មានមនុស្សចំនួន ៦០ ប្រទេសកម្ពុជានឹងអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមកចូលរូមកម្មវិធីនេះ។ចំនួនសរុបនៃអ្នកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនពី 150 ទៅ 180។

 

(៣)វិស័យសំខាន់

កសិកម្មនិងអាហារទំនើប

ការចិញ្ជឹមគ្រឿងសមុទ្រ

ឧស្សាហកម្ម: ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត