ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន -ឥណ្ឌូនេស៊ី

non-broker-dealer regulated entities
សេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាព

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ឥណ្ឌូនេស៊ីផ្តោតសំខាខ់ទៅលើអនុវត្តផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូខាងបច្ចេកវិទ្យាចិន-អាស៊ាន  បង្កើតឡើងប្រព័ន្ធពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគី ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធរវាងចិន និង ឡាវ។ប្រមូលធនធានបច្ចេកទេសនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាស សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាននិងស្ថាប័ន  ជំរុញឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា៕

វិស័យអនុវត្តជាក់ស្តែង

ពិនិត្យឡើងវិញ​ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

នៅខែទី៥ ឆ្នា២០១៥ ក្រសួងបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងក្រសួងបច្ចេកវិទ្យានិងស្រាវជ្រាវឧត្តមសិក្សាឥណ្ឌូណេស៊ីបានចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រេងស្តីពីស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ឥណ្ឌូនេសជារួមគ្នា។កិច្ចព្រមព្រេងផ្តោតសំខាន់ទៅលើបង្កើតឡើងទំនាក់ទំនងជានមួយនឹងសហគ្រាស សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាននិងស្ថាប័ននានា បង្កើតវេទិកាសម្រាប់ការតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក។ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ១១ ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបើកសម្ពោធរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន -ឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ីនិងលោក Liu Jianhongបានអមដំណើរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liu Yandong និងលោក Wang Zhigang រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី និង លោក Nasirប្រធាននៃក្រសួងបច្ចេកវិទ្យានិងស្រាវជ្រាវឧត្តមសិក្សាឥណ្ឌូណេស៊ី។