ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

Fratelli damiano & C.S.R.L.

កាលផ្សាយ: 2017-06-15
 • ប្រភេទ
  គម្រោងនៃការផ្គត់ផ្គង់
 • ប្រទេស
  china
 • លេខទូរស័ព្ទ
  +86 771 2799 300 / 2296 728
 • លេខទូរសារ
 • អ៊ីមែល
  cattc@cattc.org.cn
 • ​របៀបសហប្រតិបត្តិការ
មាតិកាអាជីវកម្ម

ការណែនាំនៃ ៖ damiano បបង្កើតឡើងនៅ Messina Italy នៅឆ្នាំ១៩៦៤ បាននាំចូលផលិតផលសរីរាង្គជាដំបូង នៅឆ្នាំ១៩៧៦ ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០០។ DAMIANOគឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេនៅលើពិភពលោក ចំពោះផ្សារទំនើប វិស័យនាវាជាដើម។damianoមានលក់  ជាច្រើនយ៉ាង ព្រមទាំង  HazelnutមកពីNibodi PistachioមកពីBronte    Allegory មកពី Mount Etna, Syracuse, Agrigento     peanuts  មកពីArgentine      បានធានាដល់ ផលតិផលត្រូវមានគុណភាពល្អ មានតុលាភាពនៅលើខ្សែផ្គត់ផ្គង់។damianoមានលក់ផលិតផលជាងចំនួន ៤០ យ៉ាង នៅលើពីភពលោក។ក្រោយពេលដំណើរជ្រើនឆ្នាំមក យើងបានបង្កើតបណ្តាញលក់ដូតយ៉ាងជំនាញ ដែលសហការជាមួយសហគ្រាសនៅលើពិភពលោក។

បំណងនៃការសហប្រតិបត្តិការ៖ ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅ Organic nuts។