ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

JS0125-ជំនាន់ថ្មីនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិធ និង​ ​វិធីព្យាបាល

កាលផ្សាយ: 2017-06-01
 • ប្រភេទ
  គម្រោងនៃការផ្គត់ផ្គង់
 • ប្រទេស
  china
 • លេខទូរស័ព្ទ
  +86 771 2799 300 / 2296 728
 • លេខទូរសារ
 • អ៊ីមែល
  cattc@cattc.org.cn
 • ​របៀបសហប្រតិបត្តិការ
មាតិកាអាជីវកម្ម

ជំនាន់ថ្មីនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិធ និង វិធីព្យាបាល   ការកាត់បង្ថយចំណាយរោគវិនិច្ឆ័យថែរក្សាសុខភាព និងលើសកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពលើព្យាបាលជំងឺ។ផលិតផលជំនាន់ទី១ អាចផ្តល់ជំនួយកក្នុងការគ្រោះពិនិត្យនិងស្វែងយល់ចំណេះដឹងសួតរបស់ទារកដែលពេញខែ ហើយជួយធ្វើព្យាបាលជាបន្ទាន់៕

វិធីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិ៖  ការវិនិយោគដោយក្រៅប្រទេសចំនួនពីររយទៅប្រាំលានអឺរ៉ូ។