<
ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

គម្រោងដាំស្រូវនឹងត្រូវបានអនុវត្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងរវាងចិននិងកម្ពុជា

កាលផ្សាយ:2017-12-21 09:07:58   ប្រភពអត្ថបទ:本站原创

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យានូវការដាំបង្កាត់ស្រូវអង្ករនៃប្រទេសចិនមានគម្រោងដាំស្រូវច 200.000 ហិកតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោករេចៃលី។

លោក រេចៃលីបានជួបជាមួយ ប្រធាន Qi Shaowu និងប្រតិភូរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យានូវការដាំបង្កាត់ស្រូវអង្ករហើយបានស្តាប់របាយការណ៏របស់ចិន ស្តីពីអនុវត្តគម្រោងដាំស្រូវចំនួន 200,000 ហិកតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជនៅអាគារមិត្តភាពនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី 27។

លោក រេចៃលផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់គម្រោងដែលមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យានូវការដាំបង្កាត់ស្រូវអង្ករចិនបានលើកឡើងនេះ។

លោក រេចៃលីបានថ្លែងថា៖ប្រសិនបើគម្រោងនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នេះជាឪកាសសំខានៗក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យកសិកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ "ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយ" ដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីង និងស្របទៅតាមតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ។

លោក រេចៃលមានបំណងថា គម្រោងដាំស្រូវ 200.000 ហិកតាដែលបានលើកឡើងដោយប្រទេសចិននេះនឹងចាប់ផ្តើមអនុវតជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ។

លោកឈ Qi Shaowuនិងប្រតិភូរបស់លោក ជួបជាមួយក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីគម្រោងដាំស្រូវច200.000 ហិកតាថ្ងៃទី 29 

លោកឈ Qi Shaowuធ្វើរបាយការណ៏ចំពោះលោក រេចៃលីថា៖ពីរបីឆ្នាំមុនលោក Yuan Longping ដែលជាអ្នកជំនាញខាងអង្ករបានលើកឡើងគម្រោងដាំអង្ករប្រមាណ 300,000 ហិកតាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែដោយសារកូតានៃការនាំចេញអង្ករនៅក្នុងប្រទេសចិនមានគម្រិត ដច្នេះគម្រោងនេះមិនអាចអនុវត្តបាន។

លោក Qi Shaowuលើកឡើងថា៖កម្ពជាគឺជាប្រទេសកសិកម្ម ដែលមានប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ ៨០%ធ្វើកសិកម្មជាផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយអំពីការនាំងចេញអង្ករ  ១លានតោន ដូចឆ្នេះកម្ពុជាមានសក្តានុពលនៅក្នុងការដាំស្រូវុ។

លោកបានណែនាំថា មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងរួមដៃជាមួយនឹងសហគ្រាសចិន ដើម្បីចាប់ផ្តើមនួវគម្រោងវិនិយោគស្រូវ200.000 ហិកតានៅកម្ពុជា  ហើយនឹងដាំស្រូវដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការក្នុងទីផ្សារចិន។ (មកពី Zixing )