<
ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

សន្និសីទស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិតអាស៊ាន-ចិនលើកទី៧

កាលផ្សាយ:2019-08-27 09:01:08   ប្រភពអត្ថបទ:本站原创

ពេលវេលាថ្ងៃទី ២០-២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩

ទីតាំងណាននីង ក្វាងស៊ី

អ្នករៀបចំក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

         រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជននៃតំបន់ស្វយ័តជនជាតិZhuangក្វាងស៊ី

អ្នករៀបចំទទួលមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាតំបន់ស្វយ័តជនជាតិZhuangក្វាងស៊ី

             មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន-ចិន

 


សកម្មភាព

NO.1 ពិធីបើកសន្និសីទស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិអាស៊ាន-ចិនលើកទី៧

NO.2 ការផ្លាស់ប្តូរនិងសហប្រតិបត្តិកាអំពីមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ - វេទិកាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង

     ១០+៣លើកដំបូង

NO.3 កិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងចិននិងអាជ្ញាធរបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធរបស់សមាជិកអាស៊ាន

NO.4 វេទិកាអន្តរជាតិចិន - អាស៊ានស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិតស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

NO.5 ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើប អាស៊ាន-ចិន លើកទី ១៦

NO.6 គណៈកម្មាធិការចម្រុះអាស៊ាន - ចិនស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ

NO.7 កិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាទំនើប អាស៊ាន-ចិន
.បង្កើតវេទិកាផ្លាស់ប្តូរវិទ្យាសាស្រ្តអន្តរជាតិដើម្បីរួមគ្នាពង្រឹងយន្តការបណ្តុះបណ្តាលធនានមនុស្សប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត

ប្រធានបទសន្និសីទឆ្នាំនេះគឺការផ្លាស់ប្តូរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា។គោលដៅគឺជំរុញការទំនាក់ទំនងគំនិតចិត

ប្រជាជន វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ

និងរឹងមាំតាមរយ:រៀបចំសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតនានា។

 

  ១.រៀបចំវេទិកាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង១០+៣លើកដំបូង អញ្ជើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងមកពីអាស៊ាន

ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមកជួបជុំគ្នានៅប្រទេសចិន ដម្បើពិភាក្សាការច្នៃប្រឌិត ផ្ទេរសមិទ្ធិផលវិទ្យាសាស្ត្រ

និងបច្ចេកវិទ្យា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ ហើយផ្លាស់ប្តូរនិងសហប្រតិបត្តិកា

អំពីមនុស្សធម៌និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ។ អ្នករៀបចំនឹងអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមវេទិកានិងថ្លែង

សន្ទរកថា ដូចជាអ្នកសិក្សាជនជាតិជប៉ុនដ៏ល្បីល្បាញនិងជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់សហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ

និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិនៃពានរង្វាន់របស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាតិចិន ឈ្មោះChon Cun Xian Shu

នាយកទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាតិនៃប្រទេសថៃឈ្មោះNa Lonនិងជាដើម ។

 

   ២.ប្រមូលផ្តុំគ្នាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាស៊ានវ័យក្មេង ១០០ នាកជាលើកដំបូងដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលនិង

ផ្លាស់ប្តូរគ្នា។ដម្បើអនុវត្តផែនការសកម្មភាពខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនិងបណ្តុះបណ្តាល

វិទ្យាសាស្រ្តនិងវប្បធម៌។សន្និសីទឆ្នាំនេះនឹងរៀបចំចំនួន៥ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់

អាស៊ាន និស្សិតបរទេស១០០នាក់ចូលរួមវេទិកាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង ១០+៣លើកដំបូង

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលនេះនឹបណ្តុះបណ្តាលនិងផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទំនើប ឱសថបុរាណ  វិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅសមុទ្រ ការចិញ្ចឹមសត្វនិងបសុពេទ្យ។

 

 


   ៣. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងមកពីអាស៊ាននឹងមានដំណើរការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងចិន

ជាលើកដំបូង ។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ាននិងចិននឹងមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាង ទូលំទូលាយ តាមរយៈ សកម្មភាពនានាដម្បើពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ បង្កើតបណ្តាញសហប្រតិបត្តិការ

ប្រកបដោយស្ថេរភាពក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិត។

 

    ៤.ចាប់ផ្តើមអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមអ៊ិនធរណេតនូវផែនការអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងឆ្នើមអាស៊ាន

១០០នាក់មកធ្វើការនៅខេត្តក្វាងស៊ី។

  ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខេត្តក្វាងស៊ីឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម

ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយដែលស្នើដោយប្រធានាធិបតីស៊ីជិនពីងនាំមុខបង្កើតផែងការអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ាន ក្រោមក្របខ័ណ្ឌនក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចិនអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ មកចិនធ្វើការ រដ្ឋាភិបាលក្វាងស៊ីចាប់ផ្តើមអនុវត្តផែនការអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យ

ក្មេងឆ្នើមអាស៊ាន១០០នាក់មកធ្វើការនិងស្រាវជ្រាវនៅខេត្តក្វាងស៊ី បច្ចុប្បន្ននេះបានមាន

៣១នាក់ មកធ្វើការនៅក្វាំសីុ។

ដម្បើឲ្យសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរនិងាយស្រួលស្នើមកចិន ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមអ៊ិនធរណេតអំពីផែនការ នេះនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅពិធីបើក។ ប្រព័ន្ធនេះនឹង ទាក់ទងទៅអ្នកជំនាញនិងធនធានមនុស្ស កាន់តែល្អប្រសើ ជំរុញបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយអាស៊ាន។

 

២. រៀបចំវេទិកាអន្តរជាតិចិន - អាស៊ានស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិតស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍

ប្រកបដោយចីរភាពជាលើកដំបូង ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្តូរតំបន់នៃសន្និសីទនិង

ជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាព

   ដើម្បីពន្លឿនការស្ថាបនាតំបន់ច្នៃប្រឌិតសាកល្បងរបស់របៀបវារៈអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

នៃទីក្រុងហ្គីលីន អនុវត្តតាមតំរូវការនៃផែនការកសាងតំបន់អភិវឌន៍អភិវឌន៍អភិវឌន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ ២០៣០ វេទិកានេះនឹងរៀបចំនៅទីក្រុងហ្គីលីន។ វេទិកានឹងអញ្ចឹងមន្រ្តីអាជ្ញាធរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចិន

និងអាស៊ានពាក់ព័ន្ធ អ្នកជំនាញនិងអ្នកប្រាជ្ញក្នុងវិស័យការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំងក្នុងនិង

ក្រៅប្រទេសនិង តំណាងអង្គការនានាបានចូលរួមវេទិកានេះ។

   ប្រធានបទគឺការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់karst។ រួមគ្នាពិភាក្សាការអភិរក្សធនធាន

ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោភាពច្នៃប្រឌិតឧស្សាហកម្មអេកូឡូស៊ី ការគាំទ្រសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិត ដម្បើស្វែងរក

ផ្លូវនិងដំណោះស្រាយ។គេរំពឹងថានឹងមានគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពជាច្រើន

ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងវេទិកានេះ រួមមានគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសដែលអនុវត្តដោយហ្គីលីននិង

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរវេទិកានេះក៏នឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិ“ ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ” និងទេសភាព Karst Landscape ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ Karst របស់អង្គការយូណេស្កូ

ហើយអ្នកជំនាញ Think Tankនិងដំណើការហ្គីលីនជាលើកដំបូង ។

 

៣.ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចិន - អាស៊ានបានដាក់បញ្ចូលធាតុថ្មី និងតាមតម្រូវការ

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើប អាស៊ាន-ចិន លើកទី ១៦មានលក្ខណ:ពិសេស និងចំណុចលេចធ្លោច្រើន។

   ១.បង្រៀនចំណេះដឹងដល់ប្រជាជនសិនដម្បើច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រ។សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ

និងបច្ចេកវិទ្យាចិនចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចិន - អាស៊ានជាលើកដំបូង ប្រធានបទនៃបង្រៀន ចំណេះដឹងដល់ប្រជាជនគឺ"ហ័រសៀ(ចិន)•ប្រាជ្ញា ចល័ត•ផលប្រយោជន៍ទូទៅ ការច្នៃប្រឌិត•ការអភិវឌ្ឍ

ការអប់រំ- សេវាកម្ម"ដម្បើនាំមកនូវធាតុថ្មីៗនិងសមិទ្ធិផលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជីវិតដល់ការតាំងពិព័រណ៍

ជំរុញការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅអាស៊ាន។

 

 

 

២.មានប្រទេសអាស៊ានច្រើនជាងចូលរួមពិព័រណ៍។ឆ្នាំនេះមានប្រទេសអាស៊ាន ច្រើនជាងគេ មកចូលរួមពិព័រណ៍បច្ចេកវទ្យា បច្ចុប្បន្ននេះ បានដឹងម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាមនឹងចូលរួម ។

បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនវាបានកើនឡើងចំនួន៣ប្រទេស ហើយចំនួនគំរោងចូលរួមនិងអ្នកតាំងពិព័រណ៍

បានឈានដល់កំរិតខ្ពស់ថ្មី។

 

    ៣.បន្តជំរុញរៀបចំពិព័រណ៍ដោយបើកចំហ រៀបចំកិច្ចប្រជុំទាក់ទងបច្ចេកវទ្យាទាន់ពេលវេលា។

រៀបចំសន្និសីទផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាពិសេសចំនួន ៥តសមតំរការ អញ្ចេញសហគ្រាសដែលមានបច្ចេកវទ្យា ខ្ពស់របស់ចិន ម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាមមកចូលរួម ទាក់ទងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ

សហគ្រាសនិងកម្លាំងសង្គម សហការរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសមុទ្រអាស៊ាន-ចិនជាមួយ

ក្រសួងធនធានធម្មជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវទ្យាBei Douជាមួយសម្ព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ផ្កាយរណបចិន - អាស៊ាន រៀបចំនិងចុះ ហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយ ប្រទេសអាស៊ានពាក់ព័ន្ធ ។

 

.សន្និសីទនេះនឹងជំរុញការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិង

បច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗមួយចំនួន

នៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗរវាងចិន

និងអាស៊ាននឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ដូចជា:

    យន្តការសហប្រតិបត្តិការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទ្វេភាគីដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ាននិង

គណៈកម្មការច្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា។

    ការសាងសង់វេទិកា ដូចជាមហាវិទ្យាល័យណាននីងរួមគ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូននិរតីនិង

សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូនប៉េកាំងនឹងបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ដឹកជញ្ជូនចម្រុះចិន - អាស៊ានជាមួយ

សាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃនិងកម្ពុជា មន្ទីរពេទ្យក្វាងស៊ីនិងអាស៊ានសហការគ្នា

កសាងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកទឹកនោមរួមគ្នា សមាគមប្រដាប់ភ្ញាស់ពងអាស៊ីនិងអាស៊ាន

បង្កើតប្រដាប់ភ្ញាស់ពងដោយច្នៃប្រធិត សហគ្រាសកំពង់ផែពត៌មានចិន -អាស៊ាននិងបណ្តាប្រទេស្

អាស៊ានដូចជាហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីរួមគ្នាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតអ៊ិនធឺរណែត

    កិច្ចសហប្រតិបត្តិការធនធានប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិននិង

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិចនិងហ្គីលីននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីសហប្រតិបត្តិការប៊ីឌី សាកលវិទ្យាល័យក្វាងស៊ីនិងសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី, សាកលវិទ្យាល័យ

បច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងសិង្ហបុរីរួមគ្នាស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថាមពលរលកសមុទ្រដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាណាណូ សួនរុក្ខជាតិឪសថក្វាងស៊ីនឹងសហការជាមួយប្រទេសឡាវដើម្បីសាងសង់សួនរុក្ខសាស្ត្រឱសថ។